Principii
1. Să atingă cel mai înalt nivel tehnic al artei, să servească poporul şi umanitatea.
2. Să fie fidel idealului de Vovinam, devotat nobilei cauze.
3. Să fie întotdeauna uniţi, să respecte maeştrii şi fraternitatea veritabilă dintre stilurile lor.
4. Să respecte riguros disciplina şi să pună onoarea mai presus de tot.
5. Respectă celelalte stiluri de arte marţiale şi nu utiliza Vovinam-ul decât în caz de legitimă apărare.
6. Cultivă cunoaşterea, consolidează spiritul şi progresează în viaţă.
7. Trăieşte cu dreptate, simplitate (modestie), loialitate şi cu nobleţea spiritului.
8. Dezvoltă-ţi o voinţă de fier şi învinge dificultăţile.
9. Să fii lucid, perseverent şi activ.
10. Să fii stăpân de sine, modest, tolerant şi autocritic.